banner-akne

banner-psoriazis

СЕРТИФИКАТИ НА BOTANICUS

kez-logo.pngКак се получава БИO сертификат?
За получаване на сертификат за биологично земеделие е необходимо ясно да се определят суровините, които нашата натурална козметика съдържа, като се определят само природните и тези, които са получени от естествени източници.
Основните параметри, на които трябва да отговарят всички производители на БИО-суровини и които се контролират от организациите, които издават сертификати са:
 в овощните градини и лозя се поставя растителна покривка, която може да се комбинира с обработваема земя, съдържаща мулч,
•    земята се обработва по много щадящ начин , с цел подобряване на физичните свойства на почвеното плодородие и защитата от развитие на ерозиционни процеси,
•    използват се само изкуствени торове, подобрители на почвата, препарати и допълнителни машини, съоръжения и субстрати, разрешени за биологично земеделие според разрешения регламент за прилагането им,
•    използването на екологични (органични) семена и посадъчен материал, в изключителни случаи,  необеззаразени семена,
•    използват се само естествени съставки, процеси или продукти за растителна защита, разрешени за биологично земеделие според разрешения регламент за прилагането им,
•    сеитбооборотът допринася за намаляване на популацията от плевели, патогени и вредители по растенията и спазването на принципите на сеитбооборот, според разрешения регламент за прилагането им,
•    в отглеждането на растенията се следва балансиран сеитбен подход, фокусирайки се върху поддържането и подобряването на плодородието на почвата, съдържанието на органични вещества в почвата, осигуряване на хранителни вещества за растежа на растенията и свеждане до минимум загубата на хранителни вещества,
•    всички торове, които не са от биологични ферми, трябва да бъдат компостирани или ферментирали.
•   забранено е използването на оборски тор с произход от системите за клетъчно отглеждане на птици и от системи, в които селскостопанските животни са трайно настанени в помещения с гредоред,
•    забранено е използването на утайка от химикали и на отпадъчни води, с изключение на отпадъчни води и утайки от собствена екологична ферма,
•   в отглеждането и съхранението на материали не се използват никакви химикали, или само тези, които са разрешени за биологично земеделие.
Днес ние произвеждаме като суровина одобрените материали по горепосочените критерии не само за козметични продукти, но и за широка гама храни и хранителни продукти. Най-интересните сред тях са чайове, конфитюри, сиропи, лютеница и други. Всички тези продукти са произведени в малки партиди ръчно или на серии, така че те запазват повечето от естествените си свойства. Много от тях не съдържат консерванти. Всички продукти са обозначени с търговска марка BIO KEZ. Тази организация извършва ежегодна проверка както на метода на отглеждане, така и на качеството на продуктите.

cpk-logoПриродна козметика

Какво означава Сертифицираната природна козметика (CPK)?
Ако си купите крем за тяло с лого CPK, можете да бъдете сигурни, че продуктът не съдържа синтетични съединения, съмнителни вещества, които биха въздействали негативно върху човешкото здраве и суровини, чието производство причинява замърсявания в околната среда. Продуктът не съдържа генетично модифицирани съставки, парафин, вазелин и други петролни продукти, синтетични аромати, консерванти и оцветители, UV химически филтри, а също така редки случаи като пчелен восък и производни на ланолина или суровини, получени от животни. Когато на продукт от натуралната козметика , който е обозначен на етикета като CPK е допълнено и "био", това показва, че освен посочените по-горе условия, съдържа и съставки с повече от 10 процента контролирано био земеделие. Това означава, че при получаването  на суровината, използвана в продукта от натуралната козметика, е спазено максимално условието за природен продукт, т.е. при производството й не са употребени никакви синтетични химикали и торове (както и никакви техни примеси) и че нейният произход се проследява.

cpk-sertifikat.png

Защо се появяват обозначенията CPK и CPK bio?
На територията на EС засега не съществуват, за разлика от строгите директиви за биопродукти, никакви правни стандарти, които да определят специални изисквания за наименования като "природни", "био" или "екологично чисти". Вследствие на това, всеки може да използва тези определения за който и да е козметичен продукт, независимо какъв е неговият природен произход. В резултат на това настъпва хаос, който затруднява потребителите в техния избор.
Начините как да се определи естеството на природната натурална  козметика, са два. Ако сте производител, си определяте вътрешни правила за това какво считате за натурално. Така обозначените продукти предоставяте на пазара. За производителя това е евтино, качеството обаче не може да бъде проверено, тъй като контролът протича само на вътрешно ниво. За потребителите проблемът се изразява в това, че обозначаването важи само за съответния производител и възможността да се сравни качеството с останалите е много трудна.
Вторият метод – по-сложният – е чрез създаване на стандарти, които се сертифицират от независим експертен орган. Всеки производител може да получи сертификат като най-напред неговите продукти трябва да отговарят на определени условия, и едва след това производителят има право да маркира обозначението на сертификата върху продуктите си – натурална козметика. Тези етикети потребителите могат лесно да прочетат, а стандартите са публично достъпни,  а сертифицираните производители са видими. В развитите страни това е стъпка към обикновените потребители - немският сертификат BDIH, френският EcoCert или италианският Bio Eco Cosmesi, които ще намерите и на някои вносни продукти, които гарантират натуралността и са насочващи за този, който купува продукта.
"С въвеждането на марката CPK, ние се нареждаме сред страните, които се придържат към строгите стандарти за био козметиката", казва д-р Петр Свобода, специалист по хигиена и превантивна медицина, който участва в изготвянето на сертификат CPK. „От CPK и CPK са особено заинтересовани чешките производители на био природна козметика, които искат да диференцират своите продукти от евтините маркетингови прокламации. За много от тях чуждестранните стандарти за сертифициране са скъпи. CPK и CPK био, които произлизат от принципите на френския стандарт ECOCERT, са добро решение за тях," казва Милан Берка, директор на компанията KEZ, която издава сертификати CPK.

kez-2.png

Защо KEZ сертифицира?
Сертификационният орган на CPK е KEZ – Контрол на екологичното земеделие о.п.с. Както и в повечето страни от ЕС, този, който определя биостандарта на козметиката, е независим сертификационен и контролен орган, който понастоящем контролира и биологичното земеделие. А защо контролира и екологичното земеделие? Системата проверява екологичното земеделие в работен режим с редовни задължителни проверки и държавна гаранция на качеството. От тази си позиция има по-лесен достъп до информацията за био суровините. С експертната проблематика на козметичните продукти (състав на продуктите, актуализация на съставките, които могат или не могат  да бъдат включени в сертифицираните продукти и т.н.), се занимава работен екип от специалисти козметици и лекари. Сертификатът важи петнадесет месеца, като проверките на техните титуляри се извършват поне един пък годишно.
kez-1.pngКак ще познаете CPK?
Логата на двете марки са посочени на опаковката на продукта. На продукти, които съдържат повече био суровини, можете да намерите изречението "Този продукт съдържа X% органични съставки", а в списъка за състава (INCI) може да имате изброени конкретни положения за био качество и тяхното процентно съдържание в продукта.
Какъв е начинът за получаването на сертификат CPK?
За получаването на сертификат за природна козметика дефинирахме ясно суровините, които се съдържат в нашата козметика, а също така я класифицирахме като само на природна основа и получена от естествени източници.
Основни критерии за употреба на обозначаването CPK.   
•    Продуктите на натуралната козметика  съдържат висококачествени растителни суровини, включително суровини, които са получени от екологично земеделие, например при събиране на билки или на плодове, растящи в природата.
•    Продуктите на натуралната козметика не трябва да съдържат парафин, вазелин, или други петролни продукти и силикони.
•    Натуралната козметика да не съдържат синтетични аромати, консерванти и оцветители.
•    Да не съдържат генно модифицирани съставки.
•    Изходни материали или продукти за натуралната козметика, които не са тествани върху животни и не са използвани суровини от мъртви животни (животински колаген и глицерин, китова мас, масло от норки и др.)
•    Натуралната козметика не съдържат химични UV филтри, електронни носители, етоксилирани суровини.
•    Събирането на растенията става по щадящ начин, с цел да се запази биологичното разнообразие и равновесие в природата.
•    Екологично унижощаване на отпадъците, съвместимост с околната среда при производството на опаковъчните материали.
Разширението на марката "CPK био" за продукти, съдържащи съставки от биологично земеделие, които трябва да отговарят на двата стандарта CPK, но трябва да съдържат и  органични материали. За повече информация относно условията за получаване на тези сертификати, ще намерите на www.kez.cz.


Кои продукти предлагат качество с CPK?
Сертификат имат най-вече растителни натурални сапуни, натурални масла за тяло и за масаж, солите за вана и добавките за вана, маслата и балсамите за устни, тоалетните води, етеричните масла и техните смеси. Ще откриете марката на продуктите на Botanicus. Най-новото са серията масло от ший, която е био органик и маската с кал от Мъртво море без консерванти.
Защо потребителите купуват натурална козметиката със CPK?
Означената по този начин натурална козметика изпълнява всички точки, посочени по-горе. Ако е възможно, се състои изцяло от естествени вещества. Тя не съдържа парфюми, а етерични масла, които са не само ароматен продукт, но съдържат и полезни вещества за организма.
Можете ли да увеличите производсвото на етерични масла?
Етеричните масла се внасят от цял свят. Тяхното производство е изключително сложен и скъп процес. За получаването на повечето от тях се изисква парна дестилация или усвояването на необходимите вещества до получаването на вазелин. И двата метода  отнемат много време, трудоемки са и изискват специализирана употреба на комплексно оборудване, както и високо качество на материалите. За да се получи малко количество масло, при дестилация трябва да бъде използвано огромно количество суров материал: от около 115 кг розов цвят се получава 25 мл масло.
По какво се различават CPK и CPK BIO?
Продуктите, които спазват параметрите на сертификата CPK и съдържат повече от 10 % БИО суровини, могат да бъдат обозначени като CPK BIO. Производителите могат към тази марка да включат процентно съдържание на БИO суровини.

bgzh-TWenfrderues
Обща сума:   0.00 лв.

Отиди в количката